Cenne rękopisy w Muzeum Regionalnym

reklama

W ostatnich dniach zbiory Muzeum Regionalnego w Pilźnie powiększyły się o zakupione w Krakowie, dwa XVIII – wieczne dokumenty rękopiśmienne, dotyczące historii konwentu augustianów w Pilźnie. Zakupione dokumenty stanowią cenny materiał do badań mało jeszcze znanych dziejów tegoż klasztoru w naszym mieście.

Pierwszy z nich, datowany na dzień 9 sierpnia 1718 r., stanowi prośbę ojców augustianów do okolicznej szlachty i magnaterii o protekcję u króla, w kwestii odebranych dóbr. Drugi dokument, także rękopis, datowany dziewięć dni później, jest supliką pilźnieńskich ojców augustianów o wsparcie po klęsce żywiołowej i wichurze, która nawiedziła dobra klasztorne i zburzyła liczne zabudowania.

Więcej o pozyskanych eksponatach napiszemy w grudniowym wydaniu "Naszego Pilzna".

Cenne rękopisy w Muzeum Regionalnym
Cenne rękopisy w Muzeum Regionalnym

Źródło: http://pilzno.um.gov.pl/wydarzenia/cenne-rekopisy-w-muzeum-regionalnym