CBA zakończyło kontrolę w Urzędzie Gminy Dębica

CBA zakończyło kontrolę w Urzędzie Gminy Dębica. Inspekcję prowadził Wydział Postępowań Kontrolnych Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Rzeszowie. Sprawa dotyczyła sprawdzenia określonych przepisami prawa wybranych procedur podejmowania i realizacji decyzji w przedmiocie udzielania, realizacji wybranych zamówień publicznych, oraz rozporządzania mieniem.

Kontrola w Urzędzie Gminy Dębica trwała od kwietnia 2021 roku. Okres, jaki sprawdzał Wydział Postępowań Kontrolnych Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Rzeszowie obejmował lata 2014-2019.