Burmistrz i młodzi radni w Tuchowie

Ornament

Radni Młodzieżowej Rady Miejskiej w Pilźnie oraz burmistrz Pilzna Ewa Gołębiowska odwiedzili Tuchów, aby w tamtejszym Domu Kultury uczestniczyć w konferencji podsumowującej projekt "Involved Youth". Spotkanie odbyło się pod hasłem: partycypacja młodzieży w sprawach lokalnych – dobre praktyki".

Jednym z elementów konferencji był panel ekspercki z udziałem burmistrz Pilzna. Poruszano takie tematy jak m.in.: komunikacja między władzami a młodzieżą, sieci organizacji pozarządowych, pomysły na rozwój projektów młodzieżowych w poszczególnych gminach czy bazar pomysłów na przyszłość.

Zdjęcia

Źródło: http://pilzno.um.gov.pl/node/457