„Budowa infrastruktury rekreacyjno – turystycznej Latoszyn – Zdrój”

Dnia 23 marca została podpisana umowa na budowę infrastruktury rekreacyjno-turystycznej Latoszyn Zdrój.

W ramach zadania Park Zdrojowy w Latoszynie Zdroju zostanie doposażony w urządzenia małej architektury takie jak : bujak-skoczek, słup wspinaczkowy, huśtawki, zestawy sprawnościowe, urządzenia muzyczne, mostek drewniany, ławki parkowe, leżaki parkowe, hamaki miejskie, altana drewniana.    

Wartość zadania: 259 000,00 zł

Dofinansowanie w kwocie: 164 801,00 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Wykonawca robót: GRUPA EPX Paweł Matera

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/budowa-infrastruktury-rekreacyjno-turystycznej-latoszyn-zdroj-3173.html