Błogosławiony Kardynał Stefan Wyszyński patronem Szkoły Podstawowej w Woli Wielkiej

Błogosławiony Kardynał Stefan Wyszyński patronem Szkoły Podstawowej w Woli Wielkiej. Uroczystość poświęcenia sztandaru oraz nadania imienia placówce rozpoczęła msza święta pod przewodnictwem Ks. Biskupa Andrzeja Jeża w Kościele Parafialnym pw. Wszystkich Świętych w Straszęcinie.

Święto nadania imienia i przekazania sztandaru oraz poświęcenia tablicy pamiątkowej uświetnili uczniowie montażem słowno – muzycznym pt. „Czas to miłość”. Na uroczystości zaprosili: Wójt Gminy Żyraków, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Woli Wielkiej oraz współorganizatorzy.