Bitwa o remizy

Szanowni Mieszkańcy,

informujemy o akcji "Bitwa o remizy", w ramach której Rząd sfinansuje termomodernizację i doposażenie remiz dla gmin o najwyższej frekwencji wyborczej.

Finansowanie może wynieść nawet 1 mln zł!

Warunkiem otrzymania środków finansowych jest uzyskanie najwyższej procentowej frekwencji wyborczej w gminie do 20 tys. mieszkańców w każdym z powiatów w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2023 roku.

Finansowanie może zostać przeznaczone na:

instalację OZE,wymianę źródła ciepła,zadania modernizacyjne i remontowe,zakup wyposażenia jednostki OSP,modernizację remizy.

Dotacje dla jednostek ochotniczych straży pożarnych będą realizowane w roku 2024, zgodnie z procedurami określonymi przez Ministra Klimatu i Środowiska w ramach właściwego programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (reprezentowanego przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej).

Zapraszamy zatem druhów, sympatyków OSP oraz wszystkich mieszkańców Gminy Czarna do propagowania akcji i jak najliczniejsze wzięcie udziału w wyborach parlamentarnych.

 

- bitwa_o_remizy.jpg

Źródło: https://www.czarna.com.pl/asp/?typ=13&menu=24&dzialy=24&artykul=1588&akcja=artykul