Bezpłatne porady prawne na terenie powiatu dębickiego

reklama

Czwartek, 02 Styczeń 2020

Od 1 stycznia 2019 każdy, kto nie jest w stanie ponieść kosztów płatnej porady prawnej może skorzystać z takiej pomocy bezpłatnie w kilku punktach na terenie powiatu. Jak to wygląda w praktyce?

Pierwszym krokiem jest zarejestrowanie się na wizytę. Następnie należy przyjść w umówionym dniu i godzinie na spotkanie z prawnikiem do punktu w wybranej miejscowości. Należy pamiętać, że zgodnie z nowymi przepisami, złożenie oświadczenia, że nie ma się możliwości poniesienia kosztów płatnej pomocy prawnej jest jedynym i jednocześnie niezbędnym warunkiem skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej. Każda wizyta w punkcie rozpoczyna się od podpisania wspomnianego oświadczenia – jego prosty wzór jest dostępny w punkcie. Jednocześnie nie ma obowiązku dokumentowania dochodu – samo wypełnienie i podpisanie oświadczenia jest wystarczającym warunkiem do uzyskania porady.

W jakich dziedzinach prawa można uzyskać poradę?
Zakres świadczonych porad prawnych jest dość szeroki i obejmuje m.in.: sprawy z zakresu prawa administracyjnego, rodzinnego, cywilnego, karnego, prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa podatkowego, spadkowego, rzeczowego, a także prawa do opieki zdrowotnej. Nieodpłatna pomoc nie obejmuje kwestii związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, za wyjątkiem przygotowania do jej rozpoczęcia.

Jaką pomoc uzyskamy w punkcie?
Przychodząc do punktu nieodpłatnej pomocy prawnej możemy liczyć na poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym. Prawnik może wskazać sposób rozwiązania problemu prawnego lub przygotować projekt pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym. W przypadku trudnej sytuacji finansowej otrzymamy projekt pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań.
W wybranych punktach nieodpłatnej pomocy prawnej może być również świadczona nieodpłatna mediacja – w sprawach małżeńskich, rodzinnych, sąsiedzkich, konsumenckich i w innych kwestiach spornych, w tym również w sprawach toczących się już na drodze sądowej. Usługa może obejmować także rozmowę informacyjną o możliwościach wykorzystania polubownych metod rozwiązania sporu, przygotowanie projektu umowy lub wniosku o mediację, który osoba inicjująca mediację wystosuje do drugiej strony sporu oraz pomoc w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem. Należy pamiętać, że nieodpłatna mediacja nie może być prowadzona w sprawach formalnie skierowanych do mediacji (przez sąd albo inny organ), a także w sprawach, gdzie zachodzi podejrzenie przemocy w relacji stron.
W przypadku gdy przedstawiony problem nie może być rozwiązany w całości albo w części, w szczególności gdy nie ma wyłącznie charakteru prawnego, prawnik poinformuje o możliwościach uzyskania innej stosownej i darmowej pomocy w wyspecjalizowanych jednostkach.

Lokalizacje Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Powiecie Dębickim:
I. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez Stowarzyszenie Sursum Corda:
1. Pilzno (Urząd Miasta i Gminy Pilzno, ul. Rynek 6, lokal biurowy nr 17), poniedziałek, środa i piątek w godz. 8:00-12:00, wtorek w godz. 8:00-13:00 i czwartek w godz. 12:30-15:30.
II. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez Stowarzyszenie Wspierania Zasobów Ludzkich „Nowy Horyzont”:
2. Czarna (Posterunek Policji, ul. Konarskiego 27), poniedziałek, środa w godz.: 8.30–12.30, wtorek, czwartek, piątek w godz. 8.45–12.45;
III. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez Centrum Poradnictwa Prawnego Prawnikon:
3. Żyraków (Dworek w Żyrakowie, Żyraków 137b), poniedziałek–piątek w godz.: 8.00–12.00;
IV. Pozostałe punkty nieodpłatnej pomocy prawnej:
4. Dębica (Starostwo Powiatowe, ul. Parkowa 28, IV piętro, lokal biurowy nr 409), poniedziałek–piątek w godz. 8.00-12.00;
5. Brzostek (Centrum Kultury i Czytelnictwa, ul. 20-tego Czerwca 4, lokal biurowy na parterze – wejście od parku), poniedziałek–piątek, w godz. 8:00-12:00;

Harmonogram pracy punktów na terenie Powiatu Dębickiego jest również dostępny na stronie Starostwa Powiatowego: http://www.powiatdebicki.pl/
Kobiecie, która jest w ciąży udzielanie pomocy prawnej odbywa się poza kolejnością.
Rejestracja na wizyty odbywa się pod numerem telefonu: 690 901 136 od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00 – 11.00.

Projekt finansowany ze środków Powiatu Dębickiego.
Od 2020 r. na terenie Powiatu Dębickiego będzie można skorzystać również z nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Szczegółowe harmonogramy otwarcia Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego oraz Mediacji wraz z ich dokładną lokalizacją pojawią się w styczniu na stronie Stowarzyszenia Sursum Corda: www.pomocprawna.sc.org.pl oraz Starostwa Powiatowego www.powiatdebicki.pl

Archiwum newsów

pom pr 2

Plakat npp - p.dębicki

Źródło: http://debica.pl/aktualnosci/2020/01/bezplatne-porady-prawne-na-terenie-powiatu-debickiego