„Bezpieczni mieszkańcy Nagawczyny – ogólnodostępny defibrylator AED” projekt DL

reklama

3 grudnia w Domu Kultury w Nagawczynie odbyło się uroczyste zakończenie projektu DL "Bezpieczni mieszkańcy Nagawczyny – ogólnodostępny defibrylator AED" 

Projekt realizowany był od września 2019 r. na terenie Sołectwa Nagawczyna. Obejmował tematykę związaną z umiejętnościami udzielania pierwszej pomocy przy użyciu defibrylatora AED. W trakcie spotkania podsumowującego projekt, jego uczestnicy wzięli udział w prezentacji multimedialnej oraz szkoleniu na temat bezpiecznego sposobu użycia defibrylatora. Druhowie z OSP Nagawczyna przekazali zarówno wiedzę teoretyczną jak i praktyczną. Każdy mógł indywidualnie sprawdzić swoje nabyte umiejętności w praktyce na urządzeniu szkoleniowym.

Kolejnym punktem inicjatywy było zawieszenie automatycznego defibrylatora AED  na budynku Domu Kultury w Nagawczynie. Będzie on ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców. Urządzenie AED zostało sfinansowane ze środków Działaj Lokalnie, natomiast kapsuła ochronna, która chroni urządzenie przed warunkami atmosferycznymi, podgrzewana, z alarmem i oświetleniem sfinansowana została ze środków budżetu gminy Dębica.

Serdeczne podziękowania dla wszystkich osób, które przyczyniły się do realizacji w/w inicjatywy

 

Dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodka Działaj Lokalnie – Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu – i Lokalnych Partnerów: Jednostki Samorządu Terytorialnego: gmina Dębica, Pilzno, Żyraków oraz firmy: TIKKURILA POLSKA S.A. i FIRMA OPONIARSKA DĘBICA S.A.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/bezpieczni-mieszkancy-nagawczyny—ogolnodostepny-defibrylator-aed-projekt-dl-1283.html