Będzie Ogród Sztuki w Dębicy! Parki kieszonkowe oraz dotacje na przydomowe zbiorniki retencyjne

Ogród sztuki, parki kieszonkowe oraz dotacje na przydomowe zbiorniki retencyjne. To tylko niektóre działania, jakie będą realizowane w ramach środków jakie otrzyma miasto wspólnie ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki z Funduszy Norweskich. Do miejskiej kasy wpłynie ponad 2 mln złotych.

Gmina Miasta Dębica przystąpiła wspólnie ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki do konkursu ogłoszonego przez Ministra Klimatu w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” na dofinansowanie projektu w zakresie łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków.

Złożony projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości blisko 10 mln złotych ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021. Z tej puli ponad 2,1 mln złotych otrzyma Miasto Dębica. – Pieniądze zostaną przekazane na utworzenie „Ogrodu sztuki” przy ul. Akademickiej w bezpośrednim sąsiedztwie Galerii Sztuki i Biblioteki, utworzenie 3-ch parków kieszonkowych przy ul. Batorego, Ogrodowej i Matejki oraz malej rewitalizacji Parku Jordanowskiego obejmującej m.in. pielęgnację drzewostanu oraz montaż tablic i gier edukacyjnych – wymienia Mariusz Szewczyk burmistrz Dębicy.

Projekt zakłada również dofinansowanie zakupu przydomowych zbiorników retencyjnych gromadzących wodę opadową dla mieszkańców. Ponadto w ramach dofinansowania zaplanowano realizację działań edukacyjnych z zakresu adaptacji do zmian klimatu skierowanych do mieszkańców. Realizacja działań rozpocznie się w bieżącym roku, a finał nastąpi w 2022 roku.

Zobacz Również: Eco Dębica! Ogród Sztuki, parki kieszonkowe i terenowe gry edukacyjne. Miasto aplikuje o środki

 

Źródło: https://debica.pl/miasto-zdobylo-dotacje-z-funduszy-norweskich/