BAL PRYMUSA 2019 „Pokaż na co cię stać, ale nie jeden raz…”

Pod tym hasłem w dniu 2 marca 2019 r. odbył się w Zespole Szkół w Pustyni Bal Prymusa. Wspólnym działaniem i wysiłkiem, Dyrekcji Szkoły, Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców i zaangażowanych rodziców poszczególnych uczniów, uroczystość ta odbyła się w naszej szkole po raz jedenasty i zgromadziła 230 osób.

Zaproszenie na Bal Prymusa jest wyrazem uznania  i podziwu dla uczniów, którzy uzyskali najwyższe rezultaty w nauce, najlepsze oceny z zachowania i wykazali się największym zaangażowaniem w życie społeczności szkolnej. Takich zaproszonych uczniów w tym roku było 109

W dniu uroczystości, jak w poprzednich latach członkowie SU  wraz z nauczycielami przygotowywali od samego rana salę na bal. Dużą pomoc w tej pracy okazali rodzice Prymusów. O dekorację i piękny wystrój sali zadbali uczniowie ze Szkolnego Klubu Dekoratorów pod opieką p. Marty Wójcik i M. Ożóg, a także nauczycielki, panie: Aneta Gancarz, Agnieszka Zięba i Paulina Majka. Organizacyjnie bal przygotowały nauczycielki: Jolanta Pędras, Dorota Stelmach i Małgorzata Wepsięć.

Bal przebiegał, jak zwykle, według tego samego planu.  Na początku przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego powitali przybyłych gości. Następnie zabrał głos p. Dyrektor Marcin Nowak. Potem nastąpił moment gratulacji, wręczania pamiątkowych upominków Prymusom i listów gratulacyjnych ich rodzicom przez Dyrektora Szkoły oraz przewodniczącego Rady Rodziców Zespołu Szkół w Pustyni p. Grzegorza Duszlaka. Wykonano pamiątkowe zdjęcia. W tym roku robiła je p. Agnieszka Kwolek.

Po części oficjalnej uczestników balu zaproszono do wspólnego świętowania przy herbatce i cieście. No i oczywiście do wspólnej zabawy. Część taneczną Balu Prymusa tradycyjnie rozpoczął polonez.

Wyjątkowość  Balu Prymusa wynika z faktu, że jest to uroczystość, którą młodzi ludzi mogą przeżyć wspólnie z rodzicami. Rodzice pomagają uświetnić uroczystość dostarczając ciasto, napoje i pomagają w przygotowaniach do Balu. Ale również uczestniczą z dziećmi we wspólnej zabawie. Rozumiejąc, że towarzyszenie dziecku w przeżywaniu radości buduje wyjątkową więź. Bo dla dzieci miłość, to poświęcony im czas. A obecność rodzica w chwilach, gdy dziecko przeżywa sukces, w sposób wyjątkowy wzmacnia dziecięce poczucie ważności i wartości, które będzie mu pomagało w przyszłości radzić sobie w różnych trudnych chwilach. Uroczystość została zorganizowana dzięki środkom finansowym Szkoły i Rady Rodziców.

 

Bal Prymusa 2019  przebiegał w atmosferze  świetnej zabawy, przy dźwiękach trafnie dobranej muzyki i wciągających zabawach proponowanych przez dwójkę wodzirejów. Popołudnie i wieczór 2 marca 2019 r w Zespole Szkół w Pustyni były wyjątkowe i dostarczyły przeżyć, które na długo zostaną w pamięci.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/bal-prymusa-2019-pokaz-na-co-cie-stac–ale-nie-jeden-raz-664.html