Bądźmy odpowiedzialni i nie działajmy impulsywnie.

W nawiązaniu do wideokonferencji z Wojewodą Podkarpackim informujemy, że nasz region ma pełnić przede wszystkim charakter recepcyjny. Oznacza to, że naszym głównym zadaniem jest zarejestrowanie uchodźców, najpotrzebniejsza pomoc i dzięki temu skierowanie ich do ośrodków stałego pobytu poza naszym województwem.

Już teraz jest bardzo wiele sytuacji, w których mieszkańcy Podkarpacia sami, na własną rękę kontaktują się z obywatelami Ukrainy, jeżdżą na granicę i niestety, czasami pomijają system rejestracji. Władze apelują przede wszystkim o to, by pamiętać o zgłoszeniu uchodźców, bo tylko dzięki temu będą oni mieli zapewnione od władz państwowych wyżywienie oraz miejsce, w którym mogą zostać na stałe.

Jeśli ktoś pomimo wytycznych, które przekazywane są na oficjalnych stronach Urzędu Wojewódzkiego przyjmuje pod swój dach obywateli Ukrainy, musi liczyć się z tym, że ponosi za niego całkowitą i  jak na dzień dzisiejszy nieograniczoną w czasie odpowiedzialność. A co za tym idzie musi takiej osobie zapewnić schronienie, wyżywienie oraz pomoc medyczną na własną rękę. Dlatego apelujemy- trzymajmy się procedur i zastanówmy się czy przypadkiem nie zaszkodzimy naszym działaniem osobom, które docierają do naszego domu z pominięciem systemu. Bądźmy odpowiedzialni i nie zostawiajmy ich samym sobie- 2 czy 3 dni opieki to za mało więc skorzystajmy z pomocy, którą oferuje Państwo. Pamiętajmy, że te osoby dotarły do nas z innego Państwa i potrzebują pełnej opieki przez cały czas ich pobytu w Polsce.

Zgłoszenia, które padają od mieszkańców o tym, że mają wolne lokale, powinny tworzyć potencjalną bazę noclegów na przyszłość. Wtedy te miejsca będą bardzo potrzebne, dziś takiej potrzeby nie ma. Ale jeśli są osoby, które przyjęły uchodźców do siebie i jeszcze ich nie zarejestrowały, powinny zgłosić się pod numer 800 100 990.

Bądźmy odpowiedzialni i nie działajmy impulsywnie.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/nasz-region-ma-przede-wszysttkim-charakter-recepcyjny-2577.html