Badanie obywatelskiej aktywności wsi

Zachęcamy organizacje wiejskie do udziału w projekcie badawczym pn. „Obserwatorium obywatelskiej aktywności wsi”, prowadzonym przez Forum Aktywności Obszarów Wiejskich, którego celem jest pogłębienie i zaktualizowanie wiedzy na temat aktywności obywatelskiej na obszarach wiejskich.

Pierwszym etapem badania, prowadzonego przy wsparciu ekspertów z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, jest stworzenie Bazy Danych Organizacji Wiejskich, w której gromadzone są podstawowe informacje o organizacjach. Zebrane dane zostaną uzupełnione o wywiady telefoniczne oraz wywiady grupowe (tzw. fokusy) z przedstawicielkami i przedstawicielami wylosowanych organizacji. Pozyskane informacje i wnioski z nich płynące przedstawione zostaną w publikacji, której wydanie planowane jest na grudzień 2021 roku.

W związku z powyższym zachęcamy do wypełnienia poniższego formularza.

Link do formularza Bazy: https://www.faow.org.pl/baza

Więcej informacji na temat projektu dostępnych jest na stronie: https://faow.org.pl/obserwatorium-obywatelskiej-aktywnosci-wsi

 

- niw_info.jpg

Źródło: https://www.brzostek.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=6&dzialy=6&akcja=artykul&artykul=4803