AUTYZM – łatwo powiedzieć, trudniej żyć – II Wojewódzka Konferencja Szkoleniowa

„AUTYZM – łatwo powiedzieć, trudniej żyć”. Tak zatytułowano II Wojewódzką Konferencję Szkoleniową, którą odbyła się w Zespole Szkół Specjalnych w Dębicy. W sali gimnastycznej spotkali się nauczyciele różnych placówek edukacyjnych z województwa podkarpackiego oraz rodzice dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. W sumie 80 osób. Uczestnicy spotkania wysłuchali ciekawych wystąpień zaproszonych gości.

Jak podkreślają organizatorzy, „celem konferencji było zastanowienie się nad formami i metodami pracy z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz sposobami wsparcia ich rodzin”. Przygotowanie II Wojewódzkiej Konferencji Szkoleniowej w Zespole Szkół Specjalnych w Dębicy wsparli: Starostwo Powiatowe oraz działające przy szkole Stowarzyszenie „Z POTRZEBY SERCA”.