Apel do mieszkańców Gminy Dębica i okolic!

Apel do mieszkańców Gminy Dębica i okolic! Rozpoczynają się poszukiwania oraz prace archeologiczne. Celem jest znalezienie cennych artefaktów, które jeszcze lepiej pozwolą zgłębić historię naszego regionu. Aby było to jednak możliwe, potrzebna jest pomoc! „Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica z siedzibą w Pustkowie-Osiedlu zwraca z uprzejmą prośbą o udostępnienie terenów do prowadzenia badań i działań polegających na poszukiwaniu zabytków i innych przedmiotów, pochodzących z okresu funkcjonowania niemieckiego poligonu wojskowego Waffen SS „Truppenübungsplatz Heidelager” i obozów pracy przymusowej Pustkowa w latach 1940-1944, z czasów II wojny światowej”.

Prace mają odbywać się tak, aby nie kolidować z planami właścicieli gruntów.

 

Działaniami koordynować będą pracownicy merytoryczni Europejskiego Centrum Pamięci i Pojednania — Łucja Szumańska oraz Marian Matkowski. „Artefakty znalezione w wyniku prowadzonych poszukiwań i prac archeologicznych, po akceptacji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, wzbogacą stałe i czasowe wystawy Ekspozycji Historyczno – Dydaktycznej przy Górze Śmierci w Paszczynie”.

cennik marian – 2