Apel do Mieszkańców

apel Pilzno

Zbliżający się okres zimowy to bardzo trudny czas dla osób w podeszłym wieku, niepełnosprawnych, samotnych, przewlekle chorych, bezdomnych, a także dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Złe warunki atmosferyczne, znaczne spadki temperatur, opady i wiatr mogą stanowić zagrożenie nie tylko dla zdrowia, ale i życia tych osób. Ponadto mając na względzie aktualną sytuację związaną z ograniczoną dostępnością zakupu źródeł ciepła oraz znacznych wzrostem ich cen, niezbędne jest stałe monitorowanie.  Z tego względu zwracamy się do Państwa z apelem o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby, które mogą potrzebować pomocy.

Bardzo Państwa prosimy o zaangażowanie się w działania pomocowe, zachęcamy do: 

alarmowania o zagrożeniach odpowiednich służb działających na terenie naszej gminy, 
pomocy międzysąsiedzkiej, szczególnie w miejscowościach, do których istnieje ograniczony dostęp do środków komunikacji publicznej, nic nie zastąpi bowiem zwykłej ludzkiej czujności i wrażliwości. 

W przypadku uzyskania informacji o osobach potrzebujących pomocy na terenie gminy Pilzno prosimy o pilny kontakt:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilźnie –  tel. 146761851,  w godz. 7.30 – 15.30
Komisariat Policji w Pilźnie – tel. 47 8228 310
Telefon alarmowy – tel. 112
Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie – całodobowy telefon interwencyjny – 987    

Zachęcamy Państwa do współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pilźnie na rzecz osób potrzebujących, liczymy na Państwa pomoc oraz zaangażowanie. Mamy nadzieję, ze wspólne działania pozwolą oddalić lub choćby zminimalizować zagrożenie, jakie niesie ze sobą zima.

Źródło: http://pilzno.um.gov.pl/node/859