Akredytacja prasowa

Do pobrania wniosek o akredytację prasową na wydarzenia z okazji Nadania Statusu Uzdrowiska Latoszyn Zdrój i  5lecia istnienia Zakładu Przyrodoleczniczego w Latoszynie Zdroju – Podgrodzie, 6 sierpnia 2023.

Regulamin akredytacyjny

Nadanie Statusu Uzdrowiska Latoszyn Zdrój

5lecie istnienia Zakładu Przyrodoleczniczego w Latoszynie Zdroju

Podgrodzie, 6 sierpnia 2023r.

 

Warunkiem koniecznym, aby otrzymać akredytację jest złożenie kompletnego wniosku akredytacyjnego.
Ostateczny termin składania wniosków o akredytację upływa 03.08.2023r.
Wniosek o akredytację należy przesłać mailem na adres: promocja@ckib.pl
Do odbioru akredytacji niezbędne może być okazanie dowodu osobistego.
W przypadku niepełnego wypełnienia wniosku lub braku ważnej legitymacji prasowej/ dokumentu potwierdzającego tożsamość organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odrzucenia wniosku lub odmowy wydania akredytacji.
Akredytacje są bezpłatne.
Liczba akredytacji jest ograniczona.
Akredytacja prasowa uprawnia do przebywania w wyznaczonych dla mediów strefach podczas koncertów.
Wszelkie informacje na temat uzyskania akredytacji można uzyskać w Dziale Kultury i Promocji Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica pod nr tel. 14 681 1006 wew. 19 lub email: promocja@ckib.pl

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/akredytacja-prasowa-3491.html