Agnieszka Jakubowska – Cetnar finalistką konkursu MEN „Nauczyciel-Wolontariusz Roku”

1-img_9613 2

Nauczycielka Miejskiego Gimnazjum nr 1 w Dębicy Agnieszka Jakubowska – Cetnar znalazła się w gronie finalistów ogłoszonego przez Ministra Edukacji Narodowej konkursu „Nauczyciel-Wolontariusz Roku”. Do udziału w konkursie zostali zaproszeni pedagodzy, którzy dobrowolnie i bez wynagrodzenia niosą pomoc innym ludziom oraz angażują się w pracę na rzecz innych osób lub instytucji działających w różnych obszarach życia społecznego. Gala Finałowa konkursu podczas, której wyłonieni zostaną laureaci konkursu odbędzie się w najbliższy poniedziałek 9 października na Zamku Królewskim w Warszawie.

Agnieszka Jakubowska – Cetnar znalazła się w finale konkursu, do którego zgłoszono blisko 250 nauczycieli z całej Polski. Zadaniem głównym konkursu było przygotowanie maksymalnie 90-sekundowego filmu dowolną techniką, w którym zaprezentowany został kandydat na „Nauczyciela-Wolontariusza Roku” oraz jego praca na rzecz propagowania idei wolontariatu i przesłanie tego filmu do Ministerstwa Edukacji Narodowej wraz z krótkim uzasadnieniem, dlaczego zgłoszony kandydat powinien otrzymać tytuł „Nauczyciel-Wolontariusza Roku”.

Kandydatów do konkursu mogli zgłaszać dyrektorzy szkół lub placówek oświatowych, inni nauczyciele, rodzice uczniów, uczniowie, przedstawiciele organów prowadzących lub nadzorujących szkoły lub placówki oświatowe, związki zawodowe i przedstawiciele instytucji lub organizacji współpracujących ze szkołą lub placówką oświatową. Zgłoszenia kandydatów można było nadsyłać do 1 października br.
Przy ocenie filmów zgłoszonych do konkursu brana była pod uwagę m.in. skala działań podejmowanych przez wolontariusza oraz widoczne i realne efekty jego pracy i działań.
Agnieszka Jakubowska – Cetnar od kilkunastu lat angażuje się w szereg działań i akcji charytatywnych realizowanych na terenie Dębicy, których celem jest niesienie różnorakiej, bardzo konkretnej pomocy ludziom potrzebującym, dzieciom chorym, osobom z różnymi niepełnosprawnościami, osobom dorosłym, a także czworonożnym przyjaciołom. Celem jej działania jest uwrażliwianie dzieci i młodzieży na nieszczęście innych, uczenie młodych ludzi empatii, odwagi, umiejętności szybkiego i konkretnego reagowania na potrzeby innych, a także pracy zespołowej w podejmowanych działaniach oraz integrowanie różnych środowisk.

Wśród przedsięwzięć, w które angażuje się od lat Agnieszka Jakubowska – Cetnar wymienić można m.in. organizowanie od 2008 r. wspólnie z wolontariuszami koncertu charytatywnego pt. Mikołaj dociera wszędzie, do …., w którym uczestniczy ok. 1000 osób – przedszkolaków,  uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, osób niepełnosprawnych. Zebrane środki (64 tys. zł) były przekazywane na rzecz chorych dzieci, osób niepełnosprawnych, dzieci z Boliwii, na zakup sprzętu rehabilitacyjnego. Koncerty prowadzą uczniowie, występuje młodzież, a także znani artyści i  sportowcy.
Raz w miesiącu wspólnie z wolontariuszami Pani Agnieszka organizuje spotkania z osobami   z różnymi niepełnosprawnościami ze Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Radość. Za wieloletnią współpracę otrzymała w 2016 roku honorowy tytuł „Przyjaciel Stowarzyszenia Radość”.  Jest pomysłodawczynią szkolnych konkursów Osiem Dobrych Serc Jedynki, Klasa  o Wielkim Sercu. Organizuje konkurs Dżentelmen Miejskiego Gimnazjum nr 1, w którym promuje dobre zachowanie i zasady savoir–vivre’u. Koordynowała realizację projektu „Wolontarystyczny zawrót głowy” w powiecie dębickim, podczas którego młodzież uczestniczyła w szkoleniach, indywidualnych spotkaniach z coacherami i organizowała akcje wolontariackie. Od kilku lat prowadzi Międzypokoleniowe Spotkania Dębickich Nauczycieli, integrujące różne pokolenia nauczycieli naszego miasta.

Wśród organizacji, inicjatyw i działań, które wspiera i realizuje we współpracy z wolontariuszami są m.in. Dzień Papieski, Dzieło Nowego Tysiąclecia, Stowarzyszenie Giganci – łamiemy stereotypy, Pola Nadziei , działalność Świetlicy profilaktycznej Nazaret i warsztatów Terapii Zajęciowej w Dębicy (Warsztaty Mody i Urody dla Osób z Niepełną Sprawnością dla osób z woj. podkarpackiego i małopolskiego). Uczestniczy także w zajęciach z dziećmi z przedszkoli, w tym przedszkola integracyjnego oraz angażuje się w działania na rzecz zwierzaków ze schroniska Brzozowe Ranczo.
Razem z wolontariuszami zorganizowała takie przedsięwzięcia jak: I Ty możesz zostać Św. Mikołajem dla dzieci z Domu Dziecka „Hanka”, paczkę dla hospicjum w Rzeszowie, zbiórkę plastikowych nakrętek dla chorej na mukowiscydozę K.B., spotkanie uczniów MG 1 z ks. Mirosławem Toszą i członkami  Wspólnoty „Betlejem” (dom dla ubogich i bezdomnych w Jaworznie), spotkanie z S. Gracjaną Wojciechowską, misjonarką z Boliwii, porządkowanie zaniedbanych grobów na dębickim cmentarzu, opłatek dla wolontariuszy i osób wspierających Bal Karnawałowy Wolontariuszy Jedynki.

Jak podkreślają współpracujący z Agnieszką Jakubowską – Cetnar osoby posiada ona umiejętność i  niezwykły dar wdrażania w życie licznych pomysłów wspierających ludzi potrzebujących. Potrafi integrować ludzi z różnych instytucji, placówek oświatowych, stowarzyszeń, a przede wszystkim ludzi młodych. Jest cierpliwym słuchaczem i życzliwym, i mądrym doradcą młodych ludzi.

 

źródło: UM Dębica