Informujemy, że Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami został przeniesiony na parter budynku przy ulicy Spółdzielczej 4.

W przedmiotowym referacie załatwiane są m.in. sprawy związane z wydawaniem warunków zabudowy czy też wycinką drzew.

Wejście do referatu od frontu budynku.

Telefony kontaktowe:

14 67 61 087 – kierownik Referatu, gospodarka gruntami,

14 67 61 089 – warunki zabudowy, opiniowanie podziałów działek, urbanista,

14 67 61 926 – rolnictwo, leśnictwo, decyzje środowiskowe, wycinka drzew.

Źródło: https://www.czarna.com.pl/asp/?typ=13&menu=24&dzialy=24&artykul=1544&akcja=artykul