Źródło: https://www.powiatdebicki.pl//aktualnosci/aktualnosci/wojsko-polskie-zacheca-zostan-zolnierzem-dobrowolnej-zasadniczej-sluzby-wojskowej,art-2886