Źródło: https://www.powiatdebicki.pl//aktualnosci/aktualnosci/12-powiatowy-przeglad-koled-i-pastoralek,art-2399