Źródło: https://www.powiatdebicki.pl//aktualnosci/aktualnosci/zarzad-powiatowy-ochotniczych-strazy-pozarnych-ma-nowego-prezesa,art-2374