58 tys. zł dofinansowania dla Dziennego Domu Senior+ w Kochanówce

Gmina Dębica otrzymała 58 320,00 zł dofinansowania na bieżącą działalność utworzonego w 2019 r. Dziennego Domu Senior+ w Kochanówce.

Placówka działa od początku roku 2019 r. Została utworzona dzięki pozyskanej przez samorząd gminy Dębica pomocy finansowej od Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu „Senior+”.

Dzienny Dom Senior+ to miejsce spotkań i opieki dla seniorów i odpowiada na ich potrzeby aktywizacji i zagospodarowania czasu wolnego dla potrzeb swojego pokolenia i całej społeczności lokalnej, umożliwia nawiązanie nowych kontaktów, samorealizację. Otrzymane środki finansowe przyczynią się do: promowania aktywnego stylu życia, wspierania seniorów poprzez integrację społeczną, poprawy jakości życia poprzez dostęp do edukacji, profilaktyki, rekreacji i kultury.

W Kochanówce seniorzy otrzymują pomoc w czynnościach dnia codziennego, gorący posiłek, usługi wspomagające, zajęcia ruchowe, sportowo-rekreacyjne i aktywizujące, a także kulturalno-oświatowe i edukacyjne.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/58-tys-zl-dofinansowania-dla-dziennego-domu-senior-w-kochanowce-2614.html