550+ dla sołtysa, 800 dla radnego – podwyżki w Gminie Dębica

reklama

400+ dla radnego, + 250 dla sołtysa. Na ostatniej sesji rady Gminy Dębica zadecydowano o podwyżkach diet. Wynagrodzenia za pracę społeczną wzrosły w przypadku rajców o 100% i od nowego roku wynosić będzie 800 zł. Przewodniczący pobierze co miesiąc nieco ponad 1800 zł,
a wiceprzewodniczący niespełna 990 zł. Dieta sołtysa wyniesie 550 złotych.

Nowe stawki w samorządzie Gminy Dębica nie są jednak najwyższymi obowiązującymi w okolicy. Dla przykładu w mieście Dębica przewodniczący rady pobiera miesięcznie ponad 2 tys. złotych, wiceprzewodniczący z kolei prawie tysiąc sto złotych. Miesięczna praca radnego miejskiego kosztuje dębiczan prawie 940 złotych.