3. PODKARPACKA BRYGADA OT WZMACNIA SZEREGI

12.05.2018 WARSZAWA WCIELENIE DO 6 MAZOWIECKIEJ BRYGADY OBRONY TERYTORIALNEJ W GROJCU FOT. BARTEK SYTA

W najbliższą sobotę, w godzinach porannych ochotnicy przekroczą bramę koszar 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej i rozpoczną pierwszy dzień szkolenia podstawowego. 16-dniowe szkolenie prowadzone będzie się w rejonie odpowiedzialności 31. Batalionu Lekkiej Piechoty w Rzeszowie. Podsumowaniem będzie uroczysta przysięgą wojskowa, która odbędzie się 8listopada.

Kandydaci16-dniowe szkolenie podstawowe rozpoczną już w najbliższą sobotę 24 października, tuż po przekroczeniu bramy koszar w Rzeszowie przy ul. Lwowskiej 4. Po dokonaniu przez komisję rekrutacyjną formalności ewidencyjnych już w pierwszym dniu kandydaci odbędą test sprawności fizycznej, który składa się z marszobiegu na dystansie 3 km, skłonów tułowia oraz ugięć ramion w podporze przodem (pompki). Kandydaci kolejne dni spędzą w rejonie odpowiedzialności 31. Batalionu Lekkiej Piechoty w Rzeszowie. Szkolenie prowadzone będzie w systemie ciągłym. Największy nacisk położony zostanie na naukę praktycznych umiejętności posługiwania się bronią, zasad zachowania na polu walki oraz udzielania pierwszej pomocy.

Jedną z osób, która w tym trudnym czasie pandemii zdecydowała się na ten odpowiedzialny krok jest Krzysztof Letki z wykształcenia leśnik. Pytany dlaczego zdecydował się na ten krok, relacjonuje: – Ukończyłem szkołę mundurową, dlatego też wojsko i wyuczony zawód maja dużo wspólnych cech. Do WOT zgłosiłem się dzięki mojemu koledze, który w tej formacji służy już drugi rok. Największym bodźcem, który spowodował, że zgłosiłem się do 3. Podkarpackiej Brygady OT była chęć pomocy innym ludziom w tak trudnym czasie jaki w tej chwili przeżywamy w związku z pandemią koronawirusa. WOT daje mi możliwości rozwoju na różnych płaszczyznach życia zarówno psychofizycznego, jak również nabycia specjalistycznej wiedzy wojskowej. Najważniejsza dla mnie jest możliwość szybkiego podjęcia  działania w miejscu gdzie żyjemy, pomagając ludziom z którymi na co dzień spotykamy się w swoich miejscowościach.

Szkolenie taktyczne prowadzone podczas szesnastki łączy wszystkie zagadnienia niezbędne żołnierzowi do przetrwania w czasie działań wojennych. Priorytetem jest szkolenie strzeleckie, w tym nauka prowadzenia ognia do celów. W ostatnim dniu kandydaci do terytorialnej służby wojskowej odbędą egzamin końcowy zwany pętlą taktyczną. Każdy żołnierz podczas tego sprawdzianu wykona wiele zadań taktycznych i ogniowych.

***

Służbę w WOT kierujemy do wszystkich chętnych, którzy chcą sprawdzić swoje możliwości oraz realizować życiowe plany związane ze służbą Ojczyźnie. Proponujemy też rozwój osobisty poprzez udział w kursach specjalistycznych i kwalifikacyjnych. Dla chętnych, którym najbliższy termin nie sprzyja mamy dobrą wiadomość. Kolejne szkolenia w tym roku rozpoczną się 14 listopada i 5 grudnia.

Zdjęcia:Paulina Lęcznar