3 miesiące bez składek ZUS – tarcza antykryzysowa dla mikroprzedsiębiorców

Przez okres 3 miesięcy nie zapłacą składek ZUS wszystkie mikrofirmy zatrudniające od 1 do 9 pracowników. Nie trzeba będzie również udowadniać, że z powodu epidemii znacznie spadły nasze przychody. Specjalna ulga dotyczyć będzie również osób samozatrudnionych, których przychody nie przekraczają 15.600 zł. Dziś w nocy Ministerstwo Rozwoju poinformowało o zmianach w tarczy antykryzysowej. Specustawa dotyczy udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców. Określa warunki, tryb i formy wsparcia przyznawanego ze środków budżetu państwa.

https://www.gov.pl/web/koronawirus/pakiet-dot-tarczy-antykryzysowej