10 mln na energię odnawialną dla Gminy Żyraków

Blisko 10 mln zł na energię odnawialną w gminie Żyraków. Wniosek złożony przez urząd znalazł się na 4 miejscu listy zadań wybranych do dofinansowania z funduszy europejskich. Tak zwany projekt „parasolowy” dotyczy budowy instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych.

W ramach projektu wybudowane zostaną: zestawy kolektorów słonecznych, instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła oraz kotły spalające biomasę. Głównym celem jest poprawa jakości życia oraz zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego mieszkańców między innymi poprzez poprawę jakości powietrza i redukcję emisji zanieczyszczeń. Gmina Żyraków realizowała już tego typu projekty w latach poprzednich.

Realizowany obecnie projekt „parasolowy” finansowany jest ze środków europejskiego funduszu rozwoju regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi blisko 16 mln zł. Wszystkie instalacje mają zostać umieszczone do końca 2018 roku.