10 listopada coroczny Raut Niepodległości w Dębicy

Stowarzyszenie Wspólnota Ziemi Dębickiej zaprasza na coroczny Raut Niepodległości. Będzie to już 13. edycja tego wydarzenia. W programie: podsumowanie konkursu „Niepodległość jest z nas”, widowisko „Widzę kraj jakiś w oddali…”, oraz wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych.

Organizatorami konkursu dla dzieci i młodzieży z powiatu dębickiego „Niepodległość jest z nas” są: Stowarzyszenie Wspólnota Ziemi Dębickiej, II Liceum Ogólnokształcące im.  ks. Jana Twardowskiego w Dębicy, oraz Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy. Jego celem jest: kształtowanie u dzieci i młodzieży poczucia tożsamości narodowej oraz postawy  patriotycznej, rozwijanie poczucia odpowiedzialności za ojczyznę i przynależności do „małej ojczyzny”, oraz wzbudzanie szacunku dla symboli narodowych.