Zwierzę to nie zabawka

Miesiąc październik w Publicznej Szkole Podstawowej w Nagawczynie upłynął pod hasłem "Zwierzę to nie zabawka". Akcja ta, to już tradycja, która kontynuowana jest od lat przez wolontariuszy Szkolnego Koła Wolontariatu. Aktywiści z klasy VIII przygotowali wiele atrakcji mających na celu uświadomić dzieciom, iż posiadanie zwierzęcia to odpowiedzialność i świadoma decyzja.

Zadbali również o stronę estetyczną i edukacyjną akcji. Na korytarzach szkolnych pojawiły się plakaty edukacyjne dotyczące praw zwierząt zachęcające do ich przestrzegania i propagowania.

Uczniowie klas najmłodszych wzięli udział w pogadankach na temat praw zwierząt oraz dowiedzieli się, że posiadanie ich to ogromna przyjemność, ale też duża odpowiedzialność.

Nabyta wiedza podsumowana została szkolnym konkursem plastycznym, na który wpłynęło 25 prac. Jakość prac była bardzo wysoka, dlatego Jury postanowiło przyznać wszystkim uczestnikom nagrody. 

Akcja zakończona została zbiórką karmy dla gminnego przytuliska w Podgrodziu. 

Wszystkim uczestnikom projektu, darczyńcom składamy podziękowania.

Mamy nadzieję, że zdobyta wiedza przyczyni się do zwiększenia wrażliwości na losy zwierząt zarówno bezdomnych jak i domowych oraz uświadomi dzieciom, że zwierzę to nie zabawka.

Koordynatorem projektu była Pani Agata Wiater

 

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/zwierze-to-nie-zabawka-2954.html