Zwiększone wydatki na inwestycje

Budżet Gmina Pilzno

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Pilźnie przegłosowano zmiany w tegorocznym budżecie. Wydatki wzrosną znacząco, bo o prawie 3 mln zł, dzięki czemu w mieście i gminie Pilzno przybędzie inwestycji do realizacji. Tylko na przebudowę i modernizacji dróg gminnych zabezpieczono ok. 1,3 mln zł.

Prace drogowe przewidziano w następujących lokalizacjach: Zwiernik – "Sośniny" (1260 m), Słotowa " – na Gromadzkiego" (200 m), Parkosz – "droga przez wieś (350), Łęki Dolne – "Na Kłuska" (350 m), ul. Nowa w Pilźnie (200 m), Łęki Górne – "na Mroczka" i "na Filipowskiego", łącznie 950 m.

950 tys. zł zaplanowano na rozbudowę i przebudowę budynku remizy w Podlesiu Machowskim na potrzeby działalności kulturalnej. Po 200 tys. zł zapisano w zmienionym budżecie na przebudowę i modernizacji kondygnacji I piętra budynku ośrodka zdrowia na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej, a także na prace modernizacyjne w Urzędzie Miejskim w Pilźnie, których efektem będzie poprawa dostępności do Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności dla osób z niepełnosprawnością.

Zwiększone wydatki przełożą się też m.in. na: wykonanie projektu zagospodarowania terenu przy zalewie w Strzegocicach, modernizację budynku szkoły w Łękach Dolnych oraz budynku przy stadionie Legionu, a także powstanie kilku nowych miejsc postojowych w pobliży rynku.

 

Źródło: http://pilzno.um.gov.pl/index.php/node/583