ZUS: dodatkowy zasiłek opiekuńczy znów przedłużony

Rodzice mogą korzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego do 28 marca – przypomina
Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Przysługuje on m.in. w razie zamknięcia z powodu
COVID-19 żłobka, przedszkola lub klubu dziecięcego.

Okres, na jaki przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy, był już wielokrotnie przedłużany.
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy ponownie został wydłużony. Do 28 marca uprawnieni
rodzice mogą skorzystać z tej formy wsparcia. Jest ona szczególnie ważna w trudnym czasie pandemii koronawirusa – mówi rzecznik ZUS na Podkarpaciu – Wojciech Dyląg.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje za okres, na jaki zostały zamknięte żłobki, kluby
dziecięce, przedszkola, szkoły, placówki pobytu dziennego i inne placówki lub w związku z
niemożnością sprawowania opieki przez nianie lub opiekunów dziennych z powodu COVID-
19. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje również w razie ograniczonego otwarcia
takich placówek. Świadczenie to przeznaczone jest zarówno na opiekę nad dziećmi do 8 lat, jak i starszymi dziećmi z odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności. Przysługuje ubezpieczonym rodzicom dzieci do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności; do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; i do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Miesięczny zasiłek opiekuńczy – zarówno dodatkowy z powodu COVID-19, jak i
przyznawany na tzw. zasadach ogólnych – wynosi 80 proc. wynagrodzenia. Wypłaca się go
za każdy dzień, w którym sprawowana jest opieka, również za dni ustawowo wolne od
pracy. Dodatkowego zasiłku opiekuńczego nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym, przyznawanego na tzw. zasadach ogólnych.