Zrozumieć dziecko – trudne zachowania – pozytywne podejście – II Wojewódzka Konferencja Naukowo-Szkoleniowa w Dębicy

W wypełnionej do ostatniego miejsca auli Szkoły Muzycznej w Dębicy odbyła się II Wojewódzka Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt: Zrozumieć dziecko – trudne zachowania – pozytywne podejście. W Konferencji wzięli udział zaproszeni terapeuci, pedagodzy, psycholodzy, logopedzi oraz rodzice. Przed rozpoczęciem spotkania na scenie zaprezentował się 7-letni Bartek, który przedstawił świat widziany oczami dziecka.

Wśród licznego grona prelegentów znaleźli się m.in. specjaliści z dębickich Placówek Oświatowo-Wychowawczych, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Fundacji „Od Początku” z Krakowa, rzeszowskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Idea” oraz Centrum Terapii i Rozwoju „Mozaika”.

Dla uczestników zostały przygotowane materiały konferencyjne oraz certyfikat uczestnictwa. Spotkanie było również okazją do zapoznania się z najnowszą literaturą oraz akcesoriami dydaktycznymi. Patronat nad wydarzeniem objął m.in. Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl, Burmistrz miasta Dębica Mariusz Szewczyk  i Podkarpacki Kurator Oświaty Małgorzata Rauch.