Znamy już nazwę nowego żłobka w Nagawczynie – „Misiolandia”!

„Misiolandia”. Taką nazwę będzie nosił nowy Żłobek w Nagawczynie. Kreatywne propozycje wypłynęły od samych mieszkańców. Spośród wielu pomysłów komisja wybrała jeden, który najlepiej odda charakter tego miejsca. Żłobek dla maluszków powstaje przy Szkole Podstawowej i Przedszkolu.

Budynek jest już prawie gotowy, trwają ostatnie prace wykończeniowe. Projekt zawiera również budowę łącznika do szkoły oraz niezbędnej infrastruktury technicznej. Powstaje także plac zabaw.

Placówka opiekuńczo-wychowawcza dla najmłodszych mieszkańców będzie gotowa do końca bieżącego roku. Inwestycja opiewa na prawie 2 mln zł. Gmina Dębica na realizację tego zadania pozyskała dofinansowanie z programu „MALUCH+”.