Zmiany w spółce Latoszyn Zdrój

Na stanowisku prezesa uzdrowiska nastąpiła zmiana. Przyczyną były względy osobiste dotychczasowego Prezesa Zarządu spółki Latoszyn Zdrój Sp. z o. o. Marcina Nowaka.

Od dnia 10 czerwca 2022 r. nowym Prezesem Latoszyna Zdroju został dobrze znany ze swoich działań na rzecz Gminy Dębica Bogdan Wójcik – Prezes Zarządu Gminnego Zakładu Komunalnego.

Przed nowym zarządem spółki Latoszyn Zdrój Sp. z o. o. postawione jest przede wszystkim zadanie konsolidacji działań spółek komunalnych Gminy Dębica. Bogdan Wójcik jest odpowiednią osobą do realizacji tego zadania z uwagi na swoje doświadczenie zawodowe na stanowiskach kierowniczych. W GZK Sp. z o. o. wyprowadził deficyt spółki, czyli poprawił wynik finansowy. Ograniczył również wzrost cen usług komunalnych, co jest bardzo istotne w obliczu obecnej sytuacji w Polsce, spowodowanej pandemią, wojną na Ukrainie i galopującą inflacją. Wprowadził także zmiany organizacyjne, które znacząco poprawiły funkcjonowanie spółki GZK Sp. z o. o.

Rada Nadzorcza spółki Latoszyn Zdrój również uległa zmianie. Nowym jej członkiem został Jakub Znamirowski, a nowym przewodniczącym – Ryszard Półtorak (dotychczasowy członek Rady Nadzorczej).

Personalne i organizacyjne zmiany w spółce zarządzającej uzdrowiskiem w Latoszynie przyczynią się do skuteczniejszego działania na rzecz rozwoju terenu uzdrowiskowego w Gminie Dębica.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/zmiany-w-spolce-latoszyn-zdroj-2730.html