Zmiany w bezpośredniej obsłudze interesantów w Urzędzie Gminy Dębica obowiązujące od 24.01.2022 r.

Szanowni Państwo,

w związku z utrzymującym się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, kierując się dobrem zarówno klientów jak i urzędników, w Urzędzie Gminy Dębica,  stosuje się organizację bezpośredniej obsługi interesantów dostosowaną do aktualnych ograniczeń, nakazów i zakazów obowiązujących w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Od dnia 24 stycznia 2022 r. obowiązują następujące zasady:

przy wejściu należy dezynfekować ręce,
osoby bez masek ochronnych nie zostaną wpuszczone do Urzędu,

do Urzędu nie będą wpuszczane osoby z objawami chorobowymi wskazującymi na chorobę zakaźną,

do Urzędu osoby są wpuszczane pojedynczo, na wyraźne polecenie pracownika,
z zachowaniem min. 1,5 m odległości,
należy zachować odpowiednią odległość między innymi osobami w kolejce (min. 1,5 m) zarówno w budynku Urzędu jak i poza,
do szybkiego i wygodnego załatwienia spraw zaleca się  obsługę drogą elektroniczną! Elektroniczne Biuro Obsługi Mieszkańca (eBOM) dostępne jest pod adresem www.ebom.ugdebica.pl. Zapraszamy równierz bezpośrednio na profil Urzędy Gminy Dębica w ePUAP – link
kontakt z Urzędem przede wszystkim z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/zmiany-w-bezposredniej-obsludze-interesantow-w-urzedzie-gminy-debica-obowiazujace-od-24012022-r-2521.html