Zmiany sposobu funkcjonowania Straży Miejskiej w Dębicy

Poniedziałek, 23 Marzec 2020

Szanowni Państwo,  

w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego oraz z koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się KORONAWIRUSA

ogranicza się bezpośrednią obsługę interesantów w Straży Miejskiej w Dębicy.

Przyjmowanie stron będzie się odbywać po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu terminu z funkcjonariuszem Straży Miejskiej.

Straż Miejska zaleca ograniczenie lub zaniechanie osobistych wizyt w siedzibie Straży Miejskiej a dotyczy to wizyt związanych z potrzebą powiadomienia o zdarzeniu, składania pism, innych spraw niewymagających nagłych interwencji.

Wszelkie trwające postępowania wyjaśniające w sprawach o wykroczenia zostaną wydłużone do końca kwietnia 2020 roku, tym samy nie ma konieczności stawiania się osobistego do siedziby Straży Miejskiej na wysłane przez Straż Miejską domowe wezwania.

Terminy spotkań prosimy indywidualnie ustalać pod numerami telefonów prezentowanymi poniżej.

Kontakt

Zgłoszenia interwencji przez CAŁĄ DOBĘ prosimy dokonywać pod wskazane niżej nr telefonu:

Zgłoszenia interwencji drogą mailową należy wysyłać pod adres:

Osoby przyjeżdżające z zagranicy nie będą obsługiwane do czasu zakończenia 14-dniowej kwarantanny.

Prosimy o wyrozumiałość i przemyślane kierowanie do Straży Miejskiej interwencji, albowiem realizowane będą w  pierwszej kolejności interwencje związane z bezpośrednim zagrożeniem zdrowia i życia mieszkańców jak i związane z zapewnieniem spokoju i porządku w miejscach publicznych. Prosimy o bezwzględne zachowanie powagi obecnej sytuacji i wykonywanie poleceń wydawanych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej.

Kominikat

Archiwum newsów

Źródło: http://debica.pl/aktualnosci/2020/03/zmiany-sposobu-funkcjonowania-strazy-miejskiej-w-debicy