Zmiana ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań 2021 podpisana

Prezydent Andrzej Duda podpisał  1 kwietnia 2021 r. ustawę z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań 2021.Głównym celem nowelizacji ustawy jest wydłużenie czasu realizacji NSP w warunkach zagrożenia epidemicznego COVID-19  o 3 miesiące,  tj. do 30 września 2021.Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Link do ustawy: https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/art,2151,prezydent-podpisal-trzy-ustawy.html

 

 

 

Źródło: https://jodlowa.eu/index.php/100-2aktualnosci/3136-zmiana-ustawy-o-narodowym-spisie-powszechnym-ludnosci-i-mieszkan-2021-podpisana