Zmiana ostrzeżenia meteorologicznego nr 67

Zarządzanie kryzysowe ok

Nazwa biura IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Zjawisko/stopień zagrożenia Upał/3

Obszar województwo podkarpackie

Ważność (cz. urz.) od godz. 13:30 dnia 08.08.2015 do godz. 20:00 dnia 15.08.2015

Przebieg Prognozuje się temperaturę maksymalną od 34°C do 36°C. Temperatura minimalna od 19°C do 21°C.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) powyżej 95%

Uwagi Zmiana dotyczy ważności ostrzeżenia. Możliwość przedłużenia okresu trwania ostrzeżenia.

Dyżurny synoptyk Grzegorz Mikutel

Godzina i data wydania godz. 13:14 dnia 08.08.2015

SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: UPAL/3 woj.podkarpackie od 13:30/08.08 do 20:00/15.08.2015 temp. maks 34-36st, temp min 19-21st

RSO IMGW-PIB OSTRZEGA podkarpackie, upał od 08.08 do 15.08. Temperatura maks. od 34°C do 36°C. Temperatura min. od 19°C do 21°C.

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

 

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

30-215 Kraków ul. Piotra Borowego 14

tel: 12-6398150, fax: 12-4251973

email: [email protected]

www: www.imgw.pl

 

 

źródło: UM Dębica