Zmarł Tadeusz Wójcik

Tadeusz Wójcik

Z głębokim żalem i smutkiem informujemy, że w wieku 100 lat, 30 września zmarł dr Tadeusz Wójcik. Pogrzeb odbędzie się w środę, 4 października o godz. 15 w Pilźnie.

Dr Tadeusz Wójcik – urodził się 24 sierpnia 1923 r. w Pilźnie. Ukończył szkołę podstawową w Iatach 1929-1936, po czym rozpoczął naukę w gimnazjum w Tarnowie. Gdy wybuchła II wojna światowa znalazł zatrudnienie jako robotnik drogowy na trasie Pilzno-Podgrodzie. Mając legitymację pracownika zarządu drogowego był równocześnie gońcem przewożącym pocztę do Dębicy.

Swoje obserwacje dotyczące ruchu jednostek i oddziałów wojskowych przekazywał dowódcy AK „Pocisk". W 1941 r został zaprzysiężony na żołnierza Związku Walki Zbrojnej (Przemianowanej na AK) przyjmując ps. ,Leszek". Po odbyciu kursu podoficerskiego awansował na stopień kaprala. W ramach tajnego nauczania najpierw złożył małą maturę, a egzamin maturalny złożył w Dębicy. Był uczestnikiem walk III Zgromadzenia AK w okresie akcji „Burza".

Po zakończeniu działań II wojny światowej w 1945 r. Tadeusz Wójcik zapisał się na studia w Akademii Handlowej w Krakowie. Po ich zakończeniu przeniósł się do Warszawy podejmując pracę w Centralnym Zarządzie Przemysłu Konserwowego, a następnie w Instytucie Ministerstwa Finansów w Biurze Organizacji Rachunkowości.

W 1958 r rozpoczął pracę w Zakładzie Inżynierii Reaktorowej Instytutu Badań Jądrowych. W 1960 r. obronił pracę doktorską pt. „Ekonomiczne aspekty energetyki jądrowej" w Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Wkrótce został powołany na stanowisko Sekretarza Naukowego Instytutu Badań Jądrowych, dzięki czemu miał okazję do kontaktów z Międzynarodową Agencją Energii Atomowej w Wiedniu.

W 1971 r został awansowany na stanowisko Szefa Gabinetu Dyrektora Generalnego MAEA w Wiedniu. Po 20-letnim okresie pracy w 1992 r. przechodzi na emeryturę. Wraca do Warszawy i oddaje się pracy społecznej. Dwukrotnie zostaje wybrany na trzyletnią kadencję prezesury Polskiego Towarzystwa Nukleonicznego. Organizował liczne konferencje i seminaria z dziedziny atomistyki. W 2001 r. otrzymał nominację na stopień ppor. WP. 

Został odznaczony: 

• Złotym Krzyżem Zasługi

• Medalem Zwycięstwa i Wolności

• Złotą Odznaką Zasłużony dla Instytutu Badań Jądrowych

• Krzyżem Armii Krajowej

• Odznaką Pamiątkową AKCJI BURZA

• Krzyżem Walki o Niepodległość

• Medalem Jubileuszowym za Zasługi dla Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej

• Złotą Odznaką Honorowego Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Jako pilźnianin należał do TPPiZP, kochał Małą Ojczyznę, co podkreślał przy każdym przyjeździe. Był niekiedy inspiratorem organizowania uroczystości patriotycznych, zwłaszcza na terenie, gdzie toczyły się walki. Zabierał głos podczas spotkań okolicznościowych czy rocznicowych obchodów istnienia miasta Pilzna dzieląc się swoimi wspomnieniami. Zmarł 30.09.2023r. Przeżył 100 lat. 
 

Zdjęcia

Źródło: http://pilzno.um.gov.pl/index.php/node/1104