Zmarł Stanisław Mikrut – współtwórca FFiL Śnieżka SA

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu dzisiejszym, 8 marca 2018 roku, odszedł od nas Ś.P. Pan Stanisław Mikrut, współtwórca Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka, Członek Rady Nadzorczej Spółki.

To dla nas wszystkich bardzo trudny i smutny dzień. Tracimy nie tylko Człowieka, który był współzałożycielem Śnieżki, cały czas aktywnie zaangażowanym w jej sprawy, ale przede wszystkim wielkiego i serdecznego Przyjaciela, którego uśmiech i dobre słowo pozostaną w naszej pamięci na zawsze!

Zarząd, Rada Nadzorcza i Pracownicy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA

Stanisław Mikrut urodził się w 1948 roku w Wiewiórce/ k. Dębicy.
Od roku 1984 współtworzył  biznes produkcji farb, który stał się podwalinami dzisiejszej Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka. W Radzie Nadzorczej spółki zasiadał od początku jej istnienia, czyli od stycznia 1998 roku. Przez lata w strukturach Rady pełnił funkcje: członka, sekretarza, wiceprzewodniczącego oraz przewodniczącego. Do końca aktywnie zaangażowany zawodowo i blisko związany ze Śnieżką.