Zmarł prof. Jan Łopuski

reklama

Z głębokim żalem informujemy, że 10 września w wieku 102 lat zmarł prof. Jan Łopuski, były dziekan Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu oraz syn właściciela majątku Strzegocice.

Sylwetka Jana Łopuskiego (źródło: https://www.umk.pl/wiadomosci/?id=26309)

Jan Łopuski urodził się 3 stycznia 1917 r. w Strzegocicach koło Dębicy. Tuż przed wybuchem II wojny światowej ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim. Walczył w kampanii wrześniowej, a następnie służył w Armii Krajowej. W 1944 r. został aresztowany przez NKWD i osadzony w łagrze w Stalinogorsku. Po zwolnieniu przedostał się na Zachód i wstąpił do II Korpusu. Do Polski powrócił w 1947 r. Do końca istnienia PRL przez swoją działalność w AK, służbę w Armii Andersa, kontakty z WiN i krytyczny stosunek wobec ustroju znajdował się w kręgu zainteresowań organów bezpieczeństwa.

Po kilkuletniej pracy w przedsiębiorstwach handlu zagranicznego zajął się nauką. Doktorat i habilitację uzyskał na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, specjalizując się w zakresie prawa morskiego. Pracował m.in. w Wyższej Szkole Morskiej i Morskim Instytucie Rybackim w Gdyni. W 1971 r. rozpoczął pracę na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Tu w 1977 r. uzyskał stanowisko profesora nadzwyczajnego, a w roku 1984 profesora zwyczajnego. Gdy w 1981 r., na fali przemian w Polsce, na UMK przeprowadzono pierwsze demokratyczne i wolne od nacisków politycznych wybory władz rektorskich i dziekańskich, prof. Łopuski został dziekanem Wydziału Prawa i Administracji. Ze stanowiska zrezygnował latem 1982 r., gdy władze stanu wojennego odwołały rektora Stanisława Dembińskiego. Na emeryturę przeszedł w 1986 r. Ostatnie lata życia spędził w Gdyni. Był autorem niezwykle interesujących wspomnień pt. "Pozostać sobą w Polsce Ludowej", opisującej wydarzenia od powrotu z emigracji do przełomu ustrojowego w Polsce.

Profesor Jan Łopuski był wybitnym znawcą prawa morskiego i prawa ubezpieczeń, w latach 1987-2000 zasiadał w Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Morskiego. Występował jako arbiter w Międzynarodowym Trybunale Żeglugi Morskiej i Śródlądowej, reprezentował Polskę w licznych organizacjach międzynarodowych, w tym w Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO). Za swoją działalność otrzymał Order Virtuti Militari i Krzyż Walecznych. W 2010 r. IPN nadał Profesorowi tytuł Kustosza Pamięci. Profesor Łopuski był także laureatem Szczególnego Wyróżnienia UMK "Convallaria Copernicana", a w 2017 r. otrzymał Medal Honorowy Prezydenta Miasta Torunia "Thorunium".

 

Dwa lata temu społeczność Strzegocic przyłączyła się do świętowania setnych urodzin prof. Jana Łopuskiego, między innymi wystawiając przedstawienie “Nasza mała Ojczyzna”, nawiązujące do historii Strzegocic, ściśle związanej z dworem, którego właścicielem był Czesław Łopuski, ojciec Jana. Do dworu przylega park, z którego często korzystają uczniowie szkoły w ramach lekcji przyrody, wychowania fizycznego czy harcerskich zbiórek.

Fot. Andrzej Romański/UMK w Toruniu

Zmarł prof. Jan Łopuski

Źródło: http://pilzno.um.gov.pl/wydarzenia/zmarl-prof-jan-lopuski