Zmarł Jan Kołodziej

Znicz

Z głębokim żalem i smutkiem informujemy o śmierci Jana Kołodzieja, który od 1988 roku nieprzerwanie przez 23 lata (do roku 2011) pełnił funkcję sołtysa wsi Gołęczyna. Ponadto w latach 1990 –2002 był również radnym Rady Miejskiej w Pilźnie. Przez lata swojej działalności społecznej dążył do poprawy warunków życia, bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa, a także polepszenia infrastruktury drogowej.

Był opiekunem miejsca pamięci narodowej, jakim jest znajdujący się w Gołęczynie pomnik poświęcony Żołnierzom III Zgrupowania AK „Pocisk” i „Zapalnik” – Placówki Pilzno poległym podczas walki z hitlerowcami 20 sierpnia 1944 roku. Angażował się społecznie zarówno w prace porządkowe wokół pomnika, jak i organizację corocznych uroczystości patriotycznych wraz z harcerzami ze szkoły w Dobrkowie, która to w roku 2010 otrzymała Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej za opiekę nad Miejscami Walki i Męczeństwa.

Pogrzeb śp. Jana Kołodzieja odbędzie się w środę o godz. 14 w kościele parafialnym w Dobrkowie.

Źródło: http://pilzno.um.gov.pl/node/766