Zespół Szkół w Żyrakowie bierze udział w programie „prozdrowotnych wakacyjnych półkolonii”

Zespół Szkół w Żyrakowie  bierze udział w programie „prozdrowotnych wakacyjnych półkolonii” – jest to projekt kompleksowego, zunifikowanego w skali ogólnopolskiej zadania realizowanego dla dzieci i młodzieży do 18. roku życia. Program ma na celu wsparcie i aktywizację jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów (fundacji, stowarzyszeń) w organizacji półkolonii na terenie całego kraju.

W ramach Programu wsparte zostały grupy półkolonijne we wszystkich 16 województwach.

Nasza grupa liczy 15 uczestników z klas I-IV Szkoły Podstawowej w Żyrakowie. Półkolonia rozpocznie się 10 lipca, a skończy 14 lipca 2023r. Szkoła otrzymała  dofinansowanie do poszczególnych elementów półkolonii:

a)      Zajęcia sportowe –piła siatkowa, nożna i basen.
b)     Warsztaty dietetyczne .
c)      Warsztaty psychologiczne.
d)     Konsultacje fizjoterapeuty .
e)     Dodatkowe atrakcje dla uczestników

CELE PROGRAMU

Upowszechnianie sportu i aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży do 18. roku życia,
Promowanie zdrowego i aktywny stylu życia wśród dzieci i młodzieży do 18 lat,
Nabywanie właściwych nawyków dietetycznych i prozdrowotnych,
Wsparcie psychiczne dzieci i młodzieży, które zwłaszcza po okresie pandemii doświadczają w tym zakresie trudności,
Usprawnienie dzieci i młodzieży poprzez indywidualny dobór ćwiczeń dla każdego uczestnika bezpośredniego półkolonii,
Przekazanie prozdrowotnych, społecznych, edukacyjnych i wychowawczych sportu,
Wzmacnianie więzi wśród rówieśników i włączenie społeczne poprzez aktywność fizyczną,

Na półkolonii obok sportu i basenu będzie jeszcze więcej atrakcji o czym będzie na bieżąco zamieszczana informacja na stronie szkoły  https://zpzyrakow.edupage.org/

Źródło: https://gminazyrakow.pl/2023/07/11/zespol-szkol-w-zyrakowie-bierze-udzial-w-programie-prozdrowotnych-wakacyjnych-polkolonii/