Zespół Śpiewaczy HEJA HOLA na podium

W niedzielę 4 czerwca 2023 na rynku dębickim podczas tegorocznych Dni Dębicy odbyły się XXI Galicyjskie Konfrontacje Kapel Ludowych i Zespołów Śpiewaczych.
Głównym celem konfrontacji jest kultywowanie tradycji ludowych, pieśni i muzyki ludowej, prezentacja folkloru z różnych rejonów Polski oraz popularyzację dorobku zespołów ludowych.
Gminę Dębica reprezentowały 2 zespoły: Zespół WIARUSY z Pustkowa oraz Zespół HEJA HOLA.
Do konkursu na dębickim rynku zgłosiło się około 200 artystów – zespołów i śpiewaków w 4 kategoriach: zespoły śpiewacze z towarzyszeniem instrumentów, soliści instrumentaliści, zespoły śpiewacze bez instrumentów ludowych, kapele ludowe.
Zespół Heja Hola zajął 3 miejsce w kategorii zespoły śpiewacze z towarzyszeniem instrumentów.
Dla zespołu jest to kolejny mały sukces wśród wielu już wyróżnień w ponad 8 letniej karierze.
Cieszymy się i gratulujemy!

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/zespol-spiewaczy-heja-hola-na-podium-3345.html