Ze sztuką na Ty

Ze sztuką na Ty

"Ze sztuką na Ty", to projekt edukacyjny z zakresu historii sztuk malarskich, realizowany wspólnie przez Towarzystwo Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej oraz Muzeum Regionalne w Pilźnie, a skierowany do różnych grup wiekowych, mający na celu ukazanie najważniejszych zjawisk, momentów przełomowych i kierunków malarstwa europejskiego na przestrzeni minionych stuleci.

Przygotowane w ramach projektu wykłady i prelekcje zmierzają do rozszerzenia wiedzy ogólnej na temat sztuki malarskiej, z położeniem akcentu na artystów z regionu ziemi pilźnieńskiej (kierunki, style, techniki, twórcy). Rozbudowana część dotycząca malarstwa XX w. ma ukazać zjawiska, które nadal obserwujemy i które mają odbicie w twórczości artystów lokalnych. Jest to także zachęta do indywidualnych studiów i poszukiwań, punkt wyjścia do dalszego zgłębiania tematu. Towarzyszące prelekcjom warsztaty to próba wykorzystania zdobytej wiedzy na temat technik i stylów malarskich w stworzeniu własnego, indywidualnego dzieła – osobistego spojrzenia na sztukę i otaczający nas świat (np. prace wykonane pastelami, węglem, ołówkiem itp.). Zwieńczeniem projektu będzie wystawa obrazów jednego z najbardziej znanych lokalnych artystów – Stanisława Westwalewicza, zorganizowana w siedzibie Muzeum Regionalnego w Pilźnie.

Projekt dofinansowano ze środków Programu “Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy ze Stowarzyszeniem Dębicki Klub Biznesu i Lokalnymi Partnerami: Gminą i Miastem Pilzno, Gminą Żyraków, Gminą Jodłowa, Tikkurila Polska S.A.

Zdjęcia

Źródło: http://pilzno.um.gov.pl/index.php/node/767