Zdzisław Chmiel Sołtysem Sołectwa Kędzierz

Dzisiaj tj. 12 grudnia 2021 r. od godziny 8:00 do 18:00 trwały wybory uzupełniające na sołtysa Sołectwa Kędzierz. W lokalu wyborczym, który znajdował się w Remizie OSP w Kozłowie, mieszkańcy sołectwa Kędzierz oddawali swoje głosy na jednego z dwóch kandydatów: Zdzisława Chmiela oraz Daniela Grabowskiego. Głosem większości Sołtysem Sołectwa Kędzierz na następne dwa lata został Zdzisław Chmiel, który uzyskał 55 głosów. Drugi kandydat otrzymał 33 głosy. Frekwencja wyniosła 41%.

Serdecznie gratulujemy

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/zdzislaw-chmiel-soltysem-solectwa-kedzierz-2461.html