Zasłużony dla Miasta Dębica Stowarzyszenie im. Edmunda Bojanowskiego DOBROĆ