Zarządzenie Nr 56/19 w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego w 2019 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

reklama

Treść zarządzenia i zaproszenie w załącznikach

 

 

Źródło: http://jodlowa.eu/index.php/dla-mieszkanca/ogloszenia/2550-zarzadzenie-nr-56-19-w-sprawie-ogloszenia-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-w-2019-roku-w-zakresie-wspierania-i-upowszechniania-kultury-fizycznej