Zaproszenie na spotkania konsultacyjne organizowane przez LGD „LIWOCZ”

Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ” rozpoczyna prace nad nową Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2023-2029, dla obszaru gmin: Brzyska, Brzostek, Jodłowa, Pilzno i Skołyszyn.

 

W związku z powyższym zapraszamy wszystkich mieszkańców naszego obszaru, reprezentantów sektorów: publicznego, społecznego, gospodarczego tj.: przedstawicieli JST, organizacji pozarządowych, OSP, klubów sportowych, członkinie KGW, sołtysów, radnych, przedsiębiorców, rolników oraz osoby zaangażowane w rozwój swoich miejscowości do udziału w otwartych spotkaniach konsultacyjnych.

 

Uzyskane podczas spotkań konsultacyjnych opinie, pomysły oraz uwagi posłużą do identyfikacji najważniejszych problemów i potrzeb lokalnej społeczności oraz do zaplanowania przedsięwzięć, sformułowania wskaźników i kryteriów wyboru niezbędnych w procesie przygotowania nowej Strategii Rozwoju Lokalnego dla obszaru LGD „LIWOCZ”.

Terminy i miejsca spotkań:

 

20 czerwca 2022 r., godz. 16:00 – Skołyszyn, Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa21 czerwca 2022 r., godz. 15:00 – Brzyska, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Sala Konferencyjna21 czerwca 2022 r., godz. 18:00 – Brzostek, Dom Kultury22 czerwca 2022 r., godz. 15:00 – Pilzno, Budynek Urzędu Miejskiego, Sala Hetman22 czerwca 2022 r., godz. 18:00 – Jodłowa, Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa

 

- plakat_lgd.jpg

Źródło: https://www.brzostek.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=6&dzialy=6&akcja=artykul&artykul=5173