Zaproszenie

 - wieczor_poetycki_j._tryby.jpg

Źródło: https://www.czarna.com.pl/asp/?typ=13&menu=24&dzialy=24&artykul=1454&akcja=artykul