Zapraszamy dębiczan na warsztaty z kształtowania i pielęgnacji zieleni – Serwis informacyjny Miasta Dębica

30 sierpnia 2023

Ikonka głośnika

Loading…

Szkolenia odbędą się w Dębicy 22 września dla 30 osób. Są organizowane w ramach projektu pn. „Zielono – niebieska infrastruktura, jako narzędzie do zapobiegania oraz walki z niekorzystnymi zmianami klimatu na obszarach zabudowanych” realizowanego przez Miasto Dębica i Związek Gmin Dorzecza Wisłoki.

Warsztaty są przeznaczone dla mieszkańców Dębicy i obejmować będą część teoretyczną i praktyczną. Uczestnicy dowiedzą się m.in. jak dobierać rośliny z uwzględnieniem warunków siedliskowych, stanowiskowych a także, jak pielęgnować zieleń. Natomiast w ramach części praktycznej wezmą udział w sadzeniu roślin w powstających w ramach ww. projektu ogródkach kieszonkowych przy ul. Ogrodowej i ul. Batorego w Dębicy.

Organizatorzy zapewniają niezbędne narzędzia. Warsztaty poprowadzą eksperci z Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone”.

Dębiczanie zainteresowani wzięciem udziału w warsztatach, mogą zgłaszać się do dnia 11 września 2023 r. na adres mailowy rozwojmiasta@umdebica.pl

W treści zgłoszenia należy wskazać:

imię i nazwisko,email,telefon,oświadczenie o treści: „Oświadczam, że jestem mieszkańcem Dębicy”.

W tytule emaila należy wskazać: Zgłoszenie na warsztaty.

W warsztatach może wziąć udział 30 osób, decydować będzie kolejność zgłoszeń. Zakwalifikowane osoby zostaną powiadomione e-mailowo o miejscu i godzinie rozpoczęcia szkoleń.

Zajęcia są współfinansowane ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu”, Obszar programowy: Klimat.

fot. pixabay

Źródło: https://debica.pl/zapraszamy-debiczan-na-warsztaty-z-ksztaltowania-i-pielegnacji-zieleni/